Estetická stomatológia

Moderná estetická stomatológia nám umožňuje zabezpečiť chrup úplne prirodzeného vzhľadu bez kompromisov.

Biele výplne

Vďaka moderným materiálom svetových značiek a hlavne precíznej a správnej technológii spracovania, ktorú používame, dokážeme zhotoviť biele výplne s veľmi dlhou životnosťou. Esteticky upravíme defekty, ktoré nie je možné zrekonštruovať pri bežnom postupe inak, ako amalgámovou výplňou. Výplne zhotovujeme pod operačným mikroskopom a zuby izolujeme kofferdamom. Správny technologický postup je veľmi náročný na čas a zručnosť lekára. Oprava jedného zubu trvá približne 1 hodinu. V posledných rokoch prišlo na trh množstvo lacných neznačkových materiálov z nespoľahlivých krajín. V našej ambulancii nerobíme žiadne kompromisy a používame len materiály najlepších svetových značiek – GC, Ivoclar Vivadent, 3M.

Korunky

Korunka nahrádza celú povrchovú časť zubu a tvorí vysoko estetický ochranný plášť.

Keramické korunky sa zhotovujú v prípadoch:

  1. Keď už následkom veľkej straty zubných tkanív nie je možné zub opraviť výplňou.
  2. Pri estetických korekciách predných zubov.
  3. Po endodontickej terapii na zaistenie mechanickej odolnosti zubov a ochranu pred prasknutím zubu.

Preparácia na korunky je jeden z najťažších výkonov v stomatológii. Veľmi dôležitá je vysoká presnosť pri obrusovaní zubu v oblasti jeho okrajového kontaktu s keramickou korunkou, odtláčanie a izolovaná fixácia korunky bez prítomnosti vlhkosti. Zuby obrusujeme pod operačným mikroskopom.

Mostíky

Pomocou mostíka je možné nahradiť jeden alebo viacero chýbajúcich zubov. Pri jeho zhotovení je nutné obrúsiť aspoň dva zuby susediace s medzerou. V modernej stomatológii sa vďaka vývoju implantológie od tvorby mostíkov ustupuje a stratené zuby sa nahrádzajú implantátmi. Existujú situácie, kedy je mostík lepšia voľba. Napríklad keď sú susedné zuby endodonticky ošetrené s veľkými výplňami, alebo keď sú v mieste chýbajúceho zubu nepriaznivé podmienky na implantáciu.

Pri tvorbe koruniek a mostíkov je okrem kvalitnej práce lekára nutná aj kvalita práce laboratórneho technika a tiež komunikácia medzi nimi. Dlhodobo úzko spolupracujeme s prvotriednym zubným technikom, ktorého filozofia práce sa zhoduje s našou.