Fotografie pred a po zákroku

Estetická úprava celokeramickou korunkou

Náhrada zubu titánovým implantátom a keramickou korunkou

Oprava zubu kompozitnou výplňou

Odstránenie pigmentácií - AirFlow

Náhrada zubov keramickým mostíkom

Dostavba zubu kompozitom

Oprava zubu kompozitnou výplňou