1. Vyšetrenie, anestézia

 • Vstupné komplexné vyšetrenie
  80 €
 • Preventívna stomatologická prehliadka
  50 €
 • RTG snímka intraorálna, bitewing
  15 €
 • RTG OPG
  30 €
 • RTG CBCT
  60 €
 • Anestézia infiltračná, intraligamentálna, zvodová
  15 €

2. Dentálna hygiena a profylaxia

 • Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny
  30 €
  (posúdenie stavu parodontálnych štruktúr, zostavenie terapeutického plánu starostlivosti o ďasná a zuby, profylaktická inštruktáž na zabránenie tvorby zubných kazov a zápalov ďasien, v cene je zahrnutá doporučená zubná kefka a sada medzizubných kefiek)
 • Odstránenie zubného kameňa – podľa rozsahu
  20 – 80 €
 • Pieskovanie – Air Flow – podľa rozsahu
  20 – 60 €
 • Kombinované bielenie - Purewhitening
  400 €

3. Záchovná stomatológia

konvenčná:

 • Výplň fotokompozit - podľa rozsahu rekonštrukcie
  70 – 90 €

mikroskopická:

 • Výplň fotokompozit - podľa rozsahu rekonštrukcie
  140 – 200 €
 • Nasadenie kofferdamovej blany
  v cene zákrokov
 • Mikroskopická preparácia zuba, modelácia výplne pod mikroskopom
  v cene zákrokov
 • (v oboch typoch ošetrenia je použité rovnaké nadštandardné materiálové vybavenie, cena sa líši použitím operačného mikroskopu CarlZeiss, kofferdamovej izolačnej blany a vyššou časovou náročnosťou zákrokov)

4. Mikroskopická Endodoncia – ošetrenie koreňových kanálikov pod operačným mikroskopom

 • (cena zahrňuje kompletné ošetrenie koreňového systému zubu pod mikroskopom, vrátane izolácie kofferdamom, preendodontickej dostavby, rtg, anestézy, rozšírenia kanálikov Ni-Ti nástrojmi, plnenia nahriatou gutaperčou a postendodontickej rekonštrukcie)
 • Endodontické ošetrenie
  450 – 600 €
 • Reendodontické ošetrenie
  500 - 600 €
  (odstránenie starých infikovaných koreňových výplní)
 • Odstránenie zalomených koreňových nástrojov
  + 50 - 100 €

5. Chirurgická stomatológia

 • (lokálna anestézia a rtg je v cene chirurgického zákroku)
 • Extrakcia trvalého zuba
  80 €
 • Komplikovaná extrakcia so separáciou koreňov
  150 €
 • Náhrada zubu intraosseálnym implantátom - chirurgická fáza
  750 €
 • Náhrada zubu intraosseálnym implantátom - protetická fáza
  750 €

6. Protetická stomatológia

 • (cena zahrňuje všetky zákroky potrebné k vyhotoveniu keramickej náhrady – rtg, anestézia, obrusovanie pod mikroskopom, odtlačky, adhezívne cementovanie)
 • Zirkón/Emax korunka - distálny úsek
  500 €
 • Zirkón / E-max korunka frontálny úsek
  700 €
 • Provizórna korunka
  40 €