1. Vyšetrenie, anestézia

 • Vstupné komplexné vyšetrenie
  50 €
  (digitálne rtg bitewing, analýza, plán ošetrenia, konzultácia, cenová kalkulácia)
 • Preventívna stomatologická prehliadka
  30 €
 • RTG snímka intraorálna, bitewing
  10 €
 • Anestézia infiltračná, intraligamentálna, zvodová
  10 €

2. Dentálna hygiena a profylaxia

 • Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny
  30 €
  (posúdenie stavu parodontálnych štruktúr, zostavenie terapeutického plánu starostlivosti o ďasná a zuby, profylaktická inštruktáž na zabránenie tvorby zubných kazov a zápalov ďasien, v cene je zahrnutá doporučená zubná kefka a sada medzizubných kefiek)
 • Odstránenie zubného kameňa – podľa rozsahu
  20 – 80 €
 • Pieskovanie – Air Flow – podľa rozsahu
  20 – 60 €
 • Ambulantné bielenie - Beyond
  200 €

3. Záchovná stomatológia

konvenčná:

 • Výplň amalgám - podľa rozsahu rekonštrukcie
  20 – 50 €
 • Výplň fotokompozit - podľa rozsahu rekonštrukcie
  30 – 70 €

mikroskopická:

 • Výplň amalgám - podľa rozsahu rekonštrukcie
  40 – 80 €
 • Výplň fotokompozit - podľa rozsahu rekonštrukcie
  50 – 120 €
 • Nasadenie kofferdamovej blany
  v cene zákrokov
 • Mikroskopická preparácia zuba, modelácia výplne pod mikroskopom
  v cene zákrokov
 • (v oboch typoch ošetrenia je použité rovnaké nadštandardné materiálové vybavenie, cena sa líši použitím operačného mikroskopu CarlZeiss, kofferdamovej izolačnej blany a vyššou časovou náročnosťou zákrokov)

4. Mikroskopická Endodoncia – ošetrenie koreňových kanálikov pod operačným mikroskopom

 • (cena zahrňuje kompletné ošetrenie koreňového systému zubu pod mikroskopom, vrátane izolácie kofferdamom, preendodontickej dostavby, rtg, anestézy, rozšírenia kanálikov Ni-Ti nástrojmi a plnenia nahriatou gutaperčou)
 • ENDODONTICKÉ OŠETRENIE
  130 – 300 €
 • Reendodontické ošetrenie
  180 - 400 €
  (odstránenie starých infikovaných koreňových výplní)
 • Odstránenie zalomených koreňových nástrojov
  + 50 - 100 €

5. Chirurgická stomatológia

 • (lokálna anestézia a rtg je v cene chirurgického zákroku)
 • Extrakcia mliečneho zuba
  20 €
 • Extrakcia trvalého zuba
  60 €
 • Komplikovaná extrakcia so separáciou koreňov
  80 €
 • Zavedenie intraosseálneho implantátu
  600 €
 • Nádstavba na implantát
  200 €
 • Sinus lift
  600 €